Promocje

Aktualnie brak promocji

Regulamin sklepu

STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Silesia Aero Team, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Silesia Aero Team jest właściciel Sklepu - firma "Budosprzęt" Sp.z o.o.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Silesia Aero Team w chwili składania zamówienia.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Silesia Aero Team odbywa się za pośrednictwem:

  • wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
  • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu;
  • poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu Silesia Aero Team;
  • przesłanie zamówienia faxem w języku polskim.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Silesia Aero Team musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Silesia Aero Team do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu kupującemu przez handlowca sklepu Silesia Aero Team dostępności produktów i ceny, dopiero w tym momencie dochodzi do zawarcia pomiędzy Silesia Aero Team i Nabywcą umowy na sprzedaż towaru.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.

FORMY PŁATNOŚCI

Dostępne są dwie metody płatności:

  • Gotówką przy odbiorze towaru;
  • Przelewem przed dostawą towaru wówczas firma "Budosprzęt" Sp. z o.o. wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.

 

Z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy "Budosprzęt" Sp. z o.o. towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
W przypadku towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie i życzenie klienta, realizacja zamówienia może odbywać się po przekazaniu zaliczki na konto lub wpłacie w kasie sklepu. Wysokość zaliczki uzgadniana jest indywidualnie przez handlowca w zależności od wartości składanego zamówienia.

DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Silesia Aero Team realizowane są na terytorium Rezczypospolitej Polskiej.
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowny.
Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy "Budosprzęt" Sp. z o.o. przed dostawą towaru do klienta.
Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę "Budosprzęt"Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

REKLAMACJE I GWARANCJE

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie. Podstawą reklamacji na uszkodzenia powstałe w czasie transportu jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacj do pracownika Silesia Aero Team. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.  W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta.
Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych z tytułu gwarancji lub rękojmii jest opinia producenta danej marki lub opinia niezależnego rzeczoznawcy, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego towaru.


Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy t.j. zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (ze wskazaniem wyjątków , o których mowa w ustawie). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Przed przesłaniem towaru należy powiadomić o tym sklep Silesia Aero Team. Towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Zwracany towar musi być nieuszkodzony. Nie może nosić żadnych znamion użytkowania, musi być umieszczony w oryginalnym, opakowaniu. W przeciwnym przypadku towar nie zostanie przyjęty. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UPRAWNIONYM ORGANOM

Dane Klientów Sklepu możemy przekazać uprawnionym organom tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stany magazynowe Internetowego Sklepu Silesia Aero Team nie stanowią oferty handlowej. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego sklepu Silesia Aero Team są zgodne z danymi katalogowymi producentów przez co należy opisy i zdjęcia traktować wyłącznie informacyjnie w celu rozpoznania produktu. Sklep Silesia Aero Team zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. W razie wątpliwości służymy pomocą telefoniczną lub e-mail.
Internetowy sklep Silesia Aero Team nie wypożycza zamieszczonych towarów do testowania.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być przez Budosprzęt Sp. z o. o. zmieniony z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Budosprzęt sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Budosprzęt sp. z o.o., (iv). poprawy przez Budosprzęt sp. z o.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Budosprzęt Sp. z o. o. a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Informacje

Reklama